חזרהקולנוע

מסד נתונים עם סרטים שנלקחו מאתר IMDB, אתר עולמי המרכז מידע על עולם הקולנוע
מקור הנתונים: אתר Kaggle, מעודכן לשנת 2017

סרטים

...