חזרההתרסקויות מטוסים

נתונים של 5268 התרסקויות מטוסים ברחבי העולם, החל משנת 1908 ועד 2016
מקור הנתונים: הנתונים לקוחים מאתר Kaggle ומעודכנים לשנת 2016

התרסקויות מטוסים

...