חזרהאפליקציות

נתונים על 18,000 אפליקציות של IOS ואנדרואיד.
מקור הנתונים: לקוח מאתר Kaggle, מעודכן לשנת 2019

אפליקציות

...