חזרהטיסות אסטרונאוטים

מסד נתונים עם מידע על 566 אסטרונאוטים
מקור הנתונים: לקוח מאתר Aerospace Security ומעודכן לשנת 2019

אסטרונאוטים

...