חזרהמדינות בעולם

מידע על מדינות העולם לפי פרמטרים שונים
מקור הנתונים: הנתונים נלקחו מאתר Kaggle ומעודכנים לשנת 2018

מדינות

...