חזרהקורונה

נתונים אלו מתעדכנים בזמן אמת אודות מקרי תמותה מקורונה בארץ.
מקור הנתונים: הנתונים נשאבים ממאגר הנתונים של מאגרי המידע הממשלתיים

מקרי תמותה

...